Total Pageviews

Saturday, 6 October 2012

'Oo Gagawing ko Yan Bukas' : Mga Pangakong Napapako: Day 39

 

'Postponement' Character Blogs


Pinapatawad ko ang aking sarili sa pagtanggap at pagpayag ko na bigyan ko ng buhay  ang aking sarili sa aking isip - sa isang kahaliling katotohanan- sa pamamagitan ng pagiisip kung paano ko pagkakasyahin ang aking oras para gawin ang mga dapat kong gawin - imbes na igalaw ko and aking mga paa at kamay at gawin ko ang dapat kong gawin at tapusin ko ito

Gagawin ko ang lahat na aking makakaya na kapag nakikita ko na nagiisip ako kung kelan ko gagawin ang mga dapat kong gawin - titigil ako at hihinga - at imbes na isipin ito - tulungan ko ang aking sarili na ikilos ang aking mga paa at kamay para isulat ang aking gagawin - at bigyan ito ng alokasyon na oras kung kelan ko ito gagawin at tutulungan ko ang aking sarili na gawin ito at tapusin.

No comments:

Post a Comment